NAZWA ZAKŁADKI

Kliknij dwukrotnie, żeby edytować pole

Operatorzy maszyn produkcyjnych to specjaliści, którzy są odpowiedzialni za obsługę specjalistycznych maszyn na linii produkcyjnej. Osoby przeszkolone, z doświadczeniem zajmują się również bieżącą kontrolą stanu maszyn produkcyjnych, konserwacją, zgłaszaniem usterek i każdorazowym informowaniu serwisu o konieczności wykonania naprawy. To co istotne – stanowisko operatora maszyn produkcyjnych nie jest ogólne. Oznacza to, że jego kwalifikacje mogą obejmować obsługę jednego, lub kilku urządzeń, ewentualnie znajomość maszyn wykorzystywanych w określonej dziedzinie.  Operatorzy maszyn produkcyjnych muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do obsługi urządzeń – poparte stosownymi dokumentami, a także doskonale znać przepisy BHP. Co więcej, pracownik zajmujący to stanowisko powinien mieć również wykształcenie techniczne i doświadczenie w pracy z urządzeniami wykorzystywanymi na produkcji, a także charakteryzować się efektywnością i troską o bezpieczeństwo (swoje i pracowników) podczas pracy.

OPERATORZY MASZYN PRODUKCYJNYCH

03 February 2021

POWRÓT

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. uk