Korzystanie z naszych usług umożliwia dostosowanie się do wahań sezonowych i lepsze wykorzystanie potencjału czasu i powierzchni produkcyjnych.

 

Outsourcing pozwoli Państwa pracownikom skoncentrować się na najistotniejszych zadaniach.

 

W ramach outsourcingu oferujemy:

rekrutacja i wynajem pracowników na wybrane stanowiska,
wynajem pracowników tymczasowych,
produkcja, montaż, podmontaż,
wynajem i zarządzanie magazynów wraz z obsługą logistyczną,
utrzymanie czystości obiektów, prace porządkowe,
kontrola wejściowa jakości dostaw.

 

Od chwili podjęcia współpracy każdemu Klientowi przydzielany jest opiekun, tzw. Koordynator, który dostępny jest 24 godziny na dobę przez cały czas trwania umowy.

 

W momencie otrzymania zlecenia Koordynator zapewnia odpowiednią liczbę przeszkolonych osób oraz nadzoruje ich pracę.

 

Odpowiada również za sporządzanie i przekazywanie raportów z kontroli oraz bieżące kontakty z Klientem czy dostawcą.

OUTSCOURCING

10 września 2019

POWRÓT

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. uk