NAZWA ZAKŁADKI

Kliknij dwukrotnie, żeby edytować pole

Obsługa w zakresie BHP

 

 I. Szkolenia bhp:

· opracowanie zarządzenia w sprawie polityki szkoleniowej,

· organizacja działalności szkoleniowej, 

· prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych,

· opracowanie druków zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, 

· monitoring działalności firmy w zakresie szkoleń.

 

II. Ochrona zdrowia w przypadku zatrudnienia:

· opracowanie zarządzenia w zakresie ochrony zdrowia, 

· organizowanie obowiązujących badań lekarskich i psychotechnicznych, 

· organizacja wzmożonej opieki lekarskiej i działalności profilaktyczno-zapobiegawczej w przypadku zatrudnienia pracowników szczególnie chronionych lub występowania czynników szkodliwych w środowisku pracy.

 

III. Gospodarka odzieżą roboczą i środkami czystości:

· opracowanie zarządzania w sprawie gospodarki odzieżą i środkami czystości, 

· opracowanie zakładowych tabeli, norm przydziału i zużycia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, 

· opracowanie imiennych kart wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz ochrony indywidualne. 

 

IV. Procedury postępowania w wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych :

· prowadzenie postępowania powypadkowego,

· sporządzanie obowiązującej dokumentacji powypadkowej wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 

· prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy,

· proponowanie działań profilaktycznych.

 

V. Techniczne bezpieczeństwo pracy :

· doradztwo w zakresie prawidłowego wykonywania procesu produkcji zgodnie z zasadami i przepisami bhp (stosowanie przepisów branżowych i specjalistycznych),

· bieżąca współpraca z organami nadzoru nad warunkami pracy - Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarna,

· bieżące informowanie Pracodawcy o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tworząc służbę bhp pracodawca spełnia wymagania przepisów prawa pracy mając do dyspozycji wykwalifikowaną kadrę.

 

 

BHP

04 lutego 2021
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. ru

POWRÓT